Foto Gabriel da Silva Zech

Gabriel da Silva Zech: Project Manager

Data Science

Kurzvita

  • Studium Internationale Beziehungen (Bachelor) London School of Economics and Political Science (LSE) (2018)
  • Sprache(n) Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch