European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna, Bertelsmann Stiftung (ed.)

Christian Keuschnigg, Dominik Owczarek

Włączenie społeczne w Polsce: nadrabianie zaległości w nierównym tempie

Format Type
PDF
Date of publication
07/12/2017
Volume/Format
36 pages, PDF

Price

Free of charge

Description

Polska rozwija się szybciej niż pozostałe kraje europejskie i nadrabia zaległości. Rosnące dochody i malejące bezrobocie stwarzają szanse i zapewniają dobrobyt coraz większej liczbie ludzi. Biorąc pod uwagę poziom dochodów na głowę mieszkańca, stopień włączenia społecznego jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi państwami członkowskim UE, i ciągle rośnie. Niektóre szczególnie wrażliwe grupy uczestniczą jednak w tym procesie w mniejszym stopniu, niż wymagałyby tego zasady sprawiedliwego społeczeństwa. Problemem pozostaje na przykład sytuacja rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy ubóstwo osób pracujących w niepewnych warunkach zatrudnienia.