Foto Gabriel Zech

Gabriel Zech: Junior Project Manager

Programm Arbeit neu denken

Projektmitarbeit

Kurzvita

  • Studium Internationale Beziehungen (Bachelor) London School of Economics and Political Science (LSE) (2018)
  • Sprache(n) Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch